तुझ्या जाण्याने,
जरी डोळे पाणावलेले असले
तरी ते तुलाच पाहत आहेत
तुझ्या जाण्याने,
ओठांवर असले जरी रडू
तरी ते हाक् तुला मारत आहे
तुझ्या जाण्याने
मनात व्याकुळता पसरली
तरी ते आठवण तुझीच काढत आहे
तुझ्या जाण्याने
हातातला हात सुटला तरी
तो साथ तुझीच मागतो आहे
तुझ्या जाण्याने
तुझी सोबत उठलेले पाऊल
तुझ्या पावलाच्या खुनान वरच पडत आहेत
तुझ्या जाण्याने
निराशा झाली तरी
तू परत येणार हि आशा आहे
अर्धवट सोडून गेलेले स्वप्न
नव्याने माझ्या करिता सजवणार आहे
माझा तू माझ्या साठी परत
येणार आहेस ............................

साभार - कवियेत्री : प्रिया उमप

Post a Comment Blogger

 
Top