माझं आपलं असं प्रेम !!!!

 

चंद्र सुर्य आणून देईन,

पदरात घालीन लक्ष तारे !

बांधून ठेवीन तुझ्या दारी,

तुझ्या केसांशी खेळते वारे !!!

 

असं मी मुळीसुद्धा म्हणणार नाही

उगाचं भाव खाण्यासाठी मी खोटं बोलणार नाही...

 

माझं आपलं सरळसोट सांगण

"माझं तुझ्यावर प्रेम आहे !"

अगदीच 'हीर - रांझा' नसलं तरी

थोडं थोडसं सेम आहे !!!

 

पेट्रोल जाळत फ़िरणं तुझ्यापाठी

मला अजिबात जमणार नाही,

शायनिंगसाठी पैसा उधळणं

मला अजिबात झेपणार नाही.

 

तरीसुध्दा मार हाक मनापासुन कधी !

उभा असेन तुझ्यासमोर तुझ्यासुद्धा आधी !!!

कारण माझं तुझ्यावर प्रेम आहे !

हां ! 'जॉन - बिपाशा' सारखं नाही

माझं आपलं माझ्यासारखं प्रेम आहे !!!!

 

 

आणखी एक खरं सांगतो,

तुझं माझ्यावर आणि

माझं तुझ्यावर प्रेम असलं तरी !

'केवळ' सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी

बघत राहीन इतर पोरी !!

 

पण हे अगदी नक्की त्या कितीही सुंदर असल्या

आणि कितीही मोहक हसल्या तरी,

तुझ्याचं खळीवर पागल होतो,

तुझ्याचं बटांवर पागल आहे आणि

तुझ्याचं डोळ्यात आकाश बघेन !!

अगदी खरं सांगतो

तुझ्यावरच प्रेम होतं,तुझ्यावरच प्रेम आहे,

आणि तुझ्यावरच प्रेम करेनPost a Comment Blogger

 
Top