प्रिय अमुक अमुक ,

माझं पत्र पाहून दचकली असशील ना? थांब , थेट मुद्द्यालाच हात घालतो . हे बघ, ते प्रेमबीम काय आपल्याला कळत नाय, पण एकच सांगतो की आपल्याला तू लई लई आवडतेस. उगाच कुठलं तत्त्वज्ञान, कविकल्पना, किंवा शब्दांचे इतर खेळ न करता, ' माझा तुझ्यावर फार जीव जडला आहे' एवढंच साध्या सोप्या भाषेत तुला कळवू इच्छितो !

तुला केव्हाचा हे सगळं एकदा लिहीन असं म्हणत होतो .........इतर मजकूर

बघ बुवा .. आता निर्णय तुला घ्यायचाय.

तुझा ,
तात्या .

Post a Comment Blogger

 
Top