एवढे एक करशील ना ?
शब्दांत नाही सांगता येणार 
डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ?
अस्वस्थ होइन मी जेव्हा 
धीर मला देशील ना ?
माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर 
माफ़ मला करशील ना ?
ओघळले अश्रु माझे तर 
अलगद टिपून घेशील ना ?
आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर 
हात माझा धरशील ना ?
सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा 
विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना ?
चुकतोय मी असे वाटले कधी तर 
हक्काने मला सांगशील ना ?
हरवलो मी कुठे कधी जर 
सावरून मला घेशील ना ?
कितीही भांडलो आपण तरीही 
समोर आल्यावर सारे विसरून जाशील ना ?
मी आता विसरणे शक्य नाही तुला 
तू मला लक्षात ठेवशील ना ? 
जीव तयार आहे तुझ्यासाठी 
गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना ?
मला तुझी गरज आहे, हे 
न सांगता ओळखशील ना ? 
आजवर तुझ्यासाठी काही नाही करू शकलो,
पण माझ्यासाठी एवढे एक करशील ना ?
तुझ्यासाठी मी कित्येकांपैकी एक असलो 
तरी माझ्यासाठी……….
तूच एक असशील ना ?

Post a Comment Blogger

 
Top