सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमची कथा,
अहो काय तुमची कथा?
तुमची होते गंमत
मात्र आमची होते व्यथा.
अहो काय तुमची कथा.

सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमची शिस्त,
अहो काय तुमची शिस्त?
एकावेळी नाश्त्याला
दोन कोंबड्या फस्त.
अहो काय तुमची शिस्त?

सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमची करणी,
अहो काय तुमची करणी?
तुमच्या आकारापुडे
फिकी पडते बरणी.
अहो काय तुमची करणी?

सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमची पोट,
अहो काय तुमची पोट?
एकावेळी लागतात तुम्हाला
चार जणांचे कोट.
अहो काय तुमचे पोट?

सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमच्या मिशा,
अहो काय तुमच्या मिशा?
आता कळले सासुबाई
घाबरतात कशा.
अहो काय तुमच्या मिशा?

सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमचा राग,
अहो काय तुमचा राग?
भुक लागली म्हणुन तुम्ही
भाजुन खाल्ला वाघ.
अहो काय तुमचा राग?

सासरेबुवा सासरेबुवा
काय तुमचा रुबाब,
अहो काय तुमचा रुबाब?
आमच्या सुखी संसारात
तुम्ही हड्डी आम्ही कबाब..
तुम्ही हड्डी आम्ही कबाब...

Post a Comment Blogger

 
Top